Уважаеми клиенти,

На 25 май 2018 г. започна да се прилага Общият регламент относно защитата на личните данни (GDPR). "Еконт Експрес" ООД се е ангажирал да предоставя на своите клиенти както най-доброто обслужване, така и най-висока защита на техните лични данни. Във връзка с това магазин Хоп Шоп приведе изцяло дейността си съобразно изискванията на GDPR.

Като магазин, който работи с куриерска фирма Еконт Експрес ООД, с който нашият електронен магазин е направил API интеграция, ние полагаме дължимата GDPR грижа относно личните данни на нашите клиенти, чиято стокат ще им да бъде доставена от Еконт Експрес ООД и по този начин стават и техни клиенти за пощенската услуга.

Считаме, че фактическите отношения, които имаме с Вас, обуславят следните роли – Нашият електронен магазин е администратор на личните данни, които събираме от клиента през уебсайта си, а "Еконт Експрес" ООД е администратор на личните данни, които получават от Нас с цел изпълнение на пощенската услуга. В тези отношения ролите са ясно разграничени и всеки администратор има свои цели и сам отговаря за обработките и за законосъобразността на обработването по чл.6 от GDPR. Начинът, по който фактически са сложени отношенията между електронния магазин и "Еконт Експрес" ООД, не налага нито сключването на договор за обработка на лични данни по чл.28, ал.3 GDPR, нито сключване на договор за съвместни администратори по чл.26 GDPR. Считаме че в този смисъл е и становището на Работната група по чл.29 (Мнение 1/2010 относно понятията "администратор" и "обработващ").

Администратор на личните Ви данни е Стар 2001 ООД, с ЕИК 130218142, с адрес: София, кв. Горна баня, ул. Лотос 2А, мейл: office@hop-shop.net. Собственик е Ася Стефанова Кършева.
Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагаш във връзка с използването на предоставените от теб лични данни.
Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.
Какви лични данни обработваме?
Вашите лични данни – Име, адрес, мобилен телефон, и-мейл адрес.
Тези данни са необходими с цел изпращане на поръчката Ви до указания адрес.
Понякога се налага доуточняване на артикули чрез телефон или и-мейл.
Когато правите поръчка за продукти в он-лайн магазина: освен гореизброените име и имейл, евентуално телефон за връзка, е възможно да поискаме да ни дадете адрес, на който искате да получите поръчката си. Този адрес, заедно с името и телефон за контакт, аз предавам на куриерската фирма, с която имам сключен договор, за да могат да доставят Вашата  поръчка. Няма как да зная дали адресът,
който ми давате е личен или не. Обработвам посочените лични данни на основание „изпълнение на
договор“ както и „преддоговорни отношения“, т.е. тези данни са необходими, за да можем да изпълним услугата, която сте поискали от нас.
Когато правите плащане към мен за поръчка през профила Ви в сайта, или ако правите поръчка в моя онлайн магазин: Име, имейл, данни за плащане (акаунт в PayPal)…ВАЖНО! Ние не получаваме достъп до банковата Ви сметка!
За да спазим Българското счетоводно и данъчно законодателство, на нас ни е необходима информация за избрания от Вас начин на плащане и дали това плащане се е осъществило. Основанието за обработка на данните Ви тук е за изпълнение на законови изисквания – за финансово счетоводни цели (напр. издаване на фактура, др. под., изискуеми съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Р.България)
Предаване на лични данни на трети страни:
Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!
Можем да предоставим достъп до някои лични данни за целите на съхраняване или организиране на нашата работа, или за финансово счетоводни цели на обработващи лични данни, с когото имаме сключени договори и сме предвидили изрични клаузи за неприкосновеност на личните данни, до които обработващият може да получи достъп в хода на работата си. В повечето случаи информацията, до която имат достъп обработващите, не им е достатъчна, за да те идентифицират.
За да получите стока, която сте поръчали през нашия магазин, Вашите име, телефон за връзка и адрес на доставка предаваме,  заедно с поръчания от Вас продукт на куриерска фирма, с която имаме предварително сключен договор. Те имат собствена политика за защита на личните данни.
Процедури по осигуряване на сигурността
В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.
Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте.
Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.
Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на на действащото българско законодателство.
За финансово –счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години.
Данните, които обработваме възоснова твоето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили своето съгласие.
4. Вашите права по отношение на личните Ви данни
Приемаме защитата на правата Ви съвсем сериозно. Имате права, съгласно приложимото законодателство по отношение на данните за Вас, които обработваме, а именно:
1. Имате право да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните ти данни и друго;
2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
3. По всяко време можеш да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте ни предоставили в предходен момент, ако съгласието Ви е единственото основание за тяхната обработка. А основанията сме посочили по-горе. В някои случаи, оттеглянето на съгласието Ви за използването или
обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;
4. Ако прецените, че не желаете да обработваме личните Ви данни, имате право да бъдете „забравен“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, ако:
4.1.Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
4.2.В случай че си оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им;
4.3.Ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. В случай, че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
5. В редица случаи имате право да поискате вместо изтриване на данните Ви, ограничаване на обработката им;
6. Също така имате право на възражение като изпратите мейл на office@hop-shop.net срещу обработването на личните Ви данни;
7. В случай че се опасявате, че Ваши лични данни се обработват неправомерно, можете да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и
Интернет страница: www.cpdp.bg;
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:
1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. Описание на искането;
3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
4. Дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата
на получаване на заявлението.
5. А ето и малко информация относно „бисквитките“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят сърфиранете.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.
(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени
(а)Сигурност и идентифициране
Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:
 Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
 Да контролират сигурността
 Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него
Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.
Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.
(б) Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.
(4) Управляване и изтриване на „бисквитки“
Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър имате възможност:
Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска
разрешение за приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране.
Въпреки това, ако не желаеш „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.
Важно е да знаете, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!

Всички въпроси относно защитата на личните данни, които имате, могат да бъдат зададени на нашето лице по защита на личните данни: office@hop-shop.net